Malvik har fått sin første kvinnelige ordfører

Kommunestyret i Malvik har i kveld valgt Ingrid Johansen Aune (AP), som ny ordfører i Malvik for neste fireårsperiode.

Hun blir med dette kommunens første kvinnelige ordfører. Tidligere har Malvik hatt to kvinnelige varaordførere i Anne Lise Fagerheim (SV) og Reidun Grande Valle (AP).

Aune har blant annet vært politisk sekretær for statsråden i Utenriks- og Forsvarsdepartementet i Stoltenbergs 2. regjering. Nå kommer hun fra stillingen som Myndighet og samfunnskontakt i TrønderEnergi. Hun ble valgt med 22 stemmer for og ni representanter hadde avgitt blanke stemmer.

Etter at valget var avgjort overrakte avgående ordfører Terje Granmo ordførerkjede, møteklubbe og nøkler til ordførerens kontor. (se video)

https://vimeo.com/142161087

Avtroppende ordfører Terje Granmo ble høytidelig takket for innsatsen som ordfører over åtte år av opposisjonens Per Walseth.

– Vi har alltid vært kamerater selv om vi har vært uenige i mange saker, sa Walseth før han overrakte blomsterhilsen på vegne av det som var opposisjonen i forrige periode.

Anne Synnøve Mostervik (AP) og konstituert rådmann Randi Rasmussen gratulerte også Aune med ordførervervet og ønsket avtroppende ordfører Terje Granmo lykke til og takk for innsatsen.

Som varaordfører valgte kommunestyret Ole Herman Sveian (SP) og han skal etter forhandlinger mellom AP, SV, Miljøpartiet DG og SP tiltre i full stilling med 75 % av ordførerlønna. Sveian fikk også 22 stemmer og ni blanke.

Fra og med 1.1.2010 er ordførers godtgjøring lik grunnlønn for stortingspolitiker og reguleres i henhold til denne med hensyn til beløp og virkningstidspunkt, som fra 1. mai 2015 er kr 885.491,- per år. (Varaordførerlønnen er 75 % = kr 664.118,-) (kilde: stortinget.no)
Noen av oppgavene de to nyvalgte toppolitikerne må gå i gang med er det estimerte underskuddet i Malvik kommune for inneværende år på ca 20 millioner kroner. Ett underskudd som kan bety oppsigelser av ansatte i kommunen.
Både Aune og Sveian gikk i valgkampen ut med at de blant annet skulle starte byggingen av nye ungdomsskoler i kommunen og styrke eldreomsorgen.