Nye koster møtes mandag

Mandag er det konstituerende kommunestyremøte i Malvik kommune. Da skal ny ordfører, varaordfører og nytt formannskap og nye utvalg velges.

Det nye kommunestyret består av disse folkevalgte:

Arbeiderpartiet:
 1.Ingrid Aune
2.Bernt-Ole Ravlum
3.Matz Ulstad
4.Randi Hansen
5.Anne Synnøve Mostervik
6.Trond Hoseth
7.Aina Kristiansen
8.Liv Aksnes
9.Torstein Fosmo
10.Kristin Strandheim
11.Francis N. T. Chagula
12.Jan-Roar Saltvik

Høyre:
1.Eva Lundemo
2.Morten Olafsen
3.Vigdis Marthinsen
4.Brit Aune
5.Anders Frost Nordhaug

Fremskrittspartiet
1.Lill Harriet Sandaune
2.Terje Hansen
3.Kato Vassdahl

Senterpartiet
1.Ole Herman Sveian
2.Knut Magne Sjøvoll
3.Ketil Sivertsen

Venstre
1.Torgeir Anda
2.Laila Tøndel

Miljøpartiet De Grønne
1.Knut Svisdahl
2.Heidi Steine

Sosialistisk Venstreparti
1.Rakel Therese Skårslette Trondal

Pensjonistpartiet
1.Per Walseth

Fokus Malvik
1.Randi Johnsen Eikevik

Kristelig Folkeparti
1.Astrid Sofie Dalhaug

Disse 31 kvinner og menn skal mandag fra klokken 17 behandle følgende saker i sitt første kommunestyremøte for den nye perioden. Noen av representantene har vært med i en årrekke, for 12 av dem blir dette første gang de møter som folkevalgt.

Sakliste til kommunestyremøtet 12.oktober:

 • Godkjenning av valget og protokollen for kommunestyre – og fylkestingsvalget
 • Søknader om fritak fra politiske verv
 • Valg av formannskap
 • Valg av ordfører
 • Valg av varaordfører
 • Valg av kontrollutvalg
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg
 • Valg av klagenemd
 • Valg av eldreråd
 • Valg av fjellstyre
 • Valg av politiske medlemmer til byggekomite
 • Valg av valgstyre
 • Valg av administrasjonsutvalg
 • Valg av medlemmer til kommunal heimevernsnemd
 • Valg av medlemmer til sakkyndig nemd – og ankenemd for eiendomsskatt
 • Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i grunnskolene, barnehagene og kulturskolen
 • Valg av representant til skoleutvalg ved Malvik videregående skole
 • Valg av kommunens representant i Det kirkelig fellesråd
 • Valg av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere
 • Valg av representant fra Malvik kommune til Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS (KonSek)
 • Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS og forslag på kandidater til styret i Revisjon Midt-Norge IKS
 • Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i Trondheim Havn IKS
 • Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i IKA
 • Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste
 • Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i Innherred Renovasjon IKS
 • Valg av medlem og varamedlem for Malvik kommune til regionrådet i Værnesregionen
 • Valg av representanter fra Malvik kommune til Samarbeidsorganet mellom kommunene i Trondheimsregionene
 • Valg av representanter fra Malvik kommune til Kommunenes Sentralforbund
 • Valg av representant fra Malvik kommune til styret i Jøssåsen Landsby
 • Valg av representant fra Malvik kommune til Trondheimsregionens friluftsråd

Kommunestyret kan du følge live på alle plattformer her.