Malvik en mobbekommune?

Hva er det egentlig som skjer i Malvik kommune?

Siden i sommer har det kommet frem fire alvorlige tilfeller av mobbing ved skolene i Malvik.

  • VG kunne i juni melde om at en jente som nå er 25 år har saksøkt Malvik kommune og krever erstatning for mobbing og seksuelle overgrep hun ble utsatt for mens hun gikk på en av skolene i kommunen.
  • Like før skolestart hørte vi om ei jente grudde seg til skolestart på grunn av mobbing.
  • Få uker etter skolestart kunne man lese i lokalavisa beretningen om ei jente på 10 år som har byttet skole på grunn av mobbing.
  • I starten på oktober står nok en forelder frem i media med sitt barns mobbehistorie.

Hva er det som skjer?

Hvor er skolen, kommunen og politikerne? Hvor er elevene og foreldrene?

For en utenforstående kan det virke som om både kommune- og skoleledelse og ikke minst de som har det politiske ansvaret regelrett driter i hvordan elevene i malvikskolen har det.

Foreldre og medelever har selvsagt også ett ansvar. Ingen skal behøve å føle seg mindre verdt, små eller redde når de går på skolen.

Hvordan er det vi behandler hverandre og hvordan får enkelte lov til å gjøre som de vil med sine medmennesker?

Det er sjokkerende å lese om disse historiene. Det er unge mennesker vi snakker om. Barn og ungdommer som vil være preget for resten av livet på grunn av at de ikke er trygge i sin egen skolehverdag.

Det er ikke mange ukene siden vi kunne lese og høre over alt, fra alle kanter, at Malvik skal være en trygg og god kommune å vokse opp i.

Men hva gjøres konkret? Hvem har ansvaret?

Alle har vi et ansvar for at ingen skal oppleve dette. Ansvaret går også oppover fra elevene, til skolen, til kommunen og til politikerne. Altså samfunnet.

Her i Malvik kommune har vi nulltoleranse når det gjelder mobbing.

Men hva kan vi kalle det når lærere, rektorer, kommunalsjef, rådmannen og politikere ikke gjør noe med mobbingen? Er ikke det mobbing?

Spørsmålene får henge i luften. Av erfaring er det ingen, verken i skolen, kommunen eller politikken som tør mene og langt mindre gjøre noe med saker av alvorlig karakter.

Det er vel andre saker på dagsorden her i Malvik også et bevis på.

Vi bør skjemmes, alle som en, her i vår kommune for at vi tillater at enkeltmennesker blir behandlet på denne måten vi her hører om i flere saker.

De med størst ansvar bør skjemmes mest. Ingen av dem har en flik av troverdighet igjen.

 

Oppgitt iakttaker

(Innsenderen har bedt om å få være anonym)