Få kompensasjon for forsinkede flyvninger!

Tekst/Foto: Roger Strømsnes: Har du opplevd at flyet ditt er blitt forsinket eller kansellert? – Da kan det være mye penger å hente.

Ny lov

En ny lov vedtatt av EU gjør at flyselskapene ikke lenger kan skylde på teknisk feil eller svikt, og dermed avvise en klage.

I tillegg til denne viktige lovendringen har du rett på skriftlig og muntlig informasjon om dine rettigheter fra flyselskapet.

Etter 2 timer forsinkelse har du krav på  mat og drikke. Er det 3 -5 timer forsinkelse har du krav til en omruting av reisen, eller penger tilbake. Ved 3 timers forsinkelse har du også krav på en standardkompensasjon, avhengig av hvor lang forsinkelsen er. Varer forsinkelsen over ett døgn har du krav på hotell og transport til og fra hotellet.

Hvordan gå frem?

Det kan være kronglete å vite hvordan en skal gå frem. Det gjør at det er et underforbruk av disse rettighetene i dag. Hovedregelen er at en først tar forsinkelsen opp med flyselskapet.  Hvis det ikke fører frem finnes det andre veier å gå.

Air Hjelp. Dette er et selskap som har spesialisert seg på å gå inn på klagerens side. De snakker med flyselskapene, og tar om nødvendig saken til retten. Kostnaden ved å bruke dem er 25% av erstatningsbeløpet. Vinner de ikke frem, tar de ikke noe honorar.

ForbrukerNorge. er en annen instans som bistår forbrukerne, og det er en gratistjeneste.

Transportklagenemda. En velfungerende hjelpeinstans i Europa. Klagen behandles etter at du har fylt ut og sendt inn et elektronisk skjema.

Reiseforsikring. I tillegg er det individuelle rettigheter avhengig av hvilken reiseforsikring en har, noe en tar opp direkte med forsikringsselskapet.