Kurs for pårørende til personer med demens

Mandag 12.oktober starter Malvik kommune et kurstilbud til de som har et familiemedlem eller en nær venn med demens. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler vil deltakerne få kunnskap og innsikt om demens. Her møtes pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse innen demensomsorgen.

I følge Malvik kommune sin hjemmeside er kurset er lagt opp over seks samlinger med følgende temaer:

  • Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.
  • Kommunikasjon med personer med demens.
  • Samvær og samhandling.
  • Sorg og tap.
  • Praktiske råd og hjelpemidler.
  • Malvik kommunes avlastning og aktivitetstilbud.
  • Demens og rettigheter.
  • Erfaring med å være pårørende til mennesker med demens.

Påmelding kan gjøres ved å kontakte servicetorget på rådhuset.