Verdensproblemer og friluftsliv

Hver torsdag kveld og mandag formiddag, møtes mer eller mindre ivrige jakt, fikse og friluftsinteresserte på huset til Malvik Jeger og fiskerforening i Hommelvik. Der servers kaffe og vafler, og det prates og diskuteres om stort og smått.

Kaffe og vaffel

Det blir aldri løyet så mye som før valget, under krigen og etter jakten, sa Otto von Bismarck om det stemmer for jakt og fiskehistoriene fra MJFF- huset skal vi la være usagt.

IMG_0776
Lyse vafler er ikke populært.

– Her møtes vi først og fremst for og ha det sosialt, sier Helge Sandmark, men han innrømmer at diskusjonene av og til kan gå høyt.

– Vi løser de fleste verdensproblemer og har det meste klinkende klart, sier han.

Det er Knut Trondsen enig i.

– Regjering og storting, ja kommunestyret og stell, er helt unødvendige organ. Her har vi løsningene på de aller fleste utfordringer, sier han.

Men de diskuterer og utveksler jakt, fiske og frilufts erfaringer også.

– Det går litt på hvilke jaktlag som har skutt elg og hvor akkurat i disse dager, og om jakthunder. Hvem sin hund det hva, hva den het og navn. Mye navn, både på folk og dyr. Kort sagt sosialt sier Helge Sandmark og skryter av kveldens vaffelsteiker som endelig har fått litt farge på vaflene.

– Vaflene skal ikke være lyse, de skal være mørke.

Oter på loftet

Den høye beskytter Oteren
Den høye beskytter Oteren

I klubbhusets andre etasje er en knippe damer samlet. De planlegger julemesse og er eller delaktig i alt som foregår i foreninga.

– Vi har ikke en egen kvinneavdeling. Hos oss er det sånn at de som er interessert i jakt eller fiske eller bær og sopp for den del, deler denne med de andre interesserte uavhengig av alder og kjønn, forteller damene.

De har blitt kalt for ”Kvinnegruppa Oter” en tittel de smiler og ler av. Men de har fått sin egen utstoppede Oter, som de humoristisk kaller for sin høye beskytter.

– Vi møtes og prøver å bidra med ulike praktiske saker rundt drifta av både huset og foreninga. Når det er forskjellige aktiviteter som friluftsdager, leirdueskyting og skogsfuglprøve stiller vi opp på lik linje med de andre.

– Vi er ikke en kvinnegruppe som er lei av at mannfolkene driver med jakt, fiske og friluftsliv. Vi har det sosialt og trives sammen og her er det plass til flere med varierende engasjement.

Fra v. Tilde Bråten, Elin Pettersen og Solvår Nygård.
Fra v. Tilde Bråten, Elin Pettersen og Solvår Nygård.

 

Når malviknytt.no er på besøk er det den forestående julemessen som har fått oppmerksomhet.

– Den skal være i slutten av november men vi har ennå ikke bestemt dato, det er noe av det vi skal diskutere på kveldens møte.

 

 

 

 

Lovende for laksen i Homla.

Dugnad med spredning av gytegrus. (Foto: Knut Trondsen)
Dugnad med spredning av gytegrus. (Foto: Knut Trondsen)

Malvik jeger og fiskerforening er opptatt av at Homla skal bestå som lakseelv. Og på oppdrag fra Malvik kommune skulle det som var igjen av gytegrus til Høybybekken fordeles forleden dag.

– Mesteparten ble fordelt på sensommeren i fjor, men det var fortsatt litt igjen til etterfylling, forteller Knut Trondsen.

Det viste seg imidlertid at laksen allerede var i gang med å grave gytegroper.

– Derfor utsetter vi spredningen til utpå vårparten neste år, for ikke å forstyrre fisken unødvendig.

– Vi observerte også flere mindre sjøørreter på områdene hvor det ble lagt gytegrus i fjor, så det er en positiv utvikling i så måte, sier han.

Jakt, fiske og friluftsinteresserte kan du møte på MJFF-huset ved Krana Bru, hver mandag fra kl 9 – 12 og hver torsdag fra kl 19 – 21. Da er det salg av kaffe og vafler og det er åpent for alle.