Bygger ny bru over Homla

Etter å ha vært skadet i mange år er nå den gamle brua over Homla nedenfor Storfossen og Dølafossen revet og skal erstattes med en ny.

Det er Malvik kommune som står bak prosjektet og denne uken har mannskaper fra anleggsentreprenør Kåre Leirvik AS og Viking Stjørdal AS fjernet de gamle restene av brua og fraktet ned nye.

Viking Stjørdal beskriver oppdraget som litt utenom de vanlige.

70 meter unna kjørbar vei i stupbratt terreng har de nå plassert nye brubjelker over elva.

Brua skal bygges på dugnad av medlemmene i Tiuren Jakt Hund og Fiskeklubb.

(Foto: Tor Olav Evenshaug)