Sveian blir varaordfører i 100% stilling

Arbeiderpartiet, Sp, MDG og SV er enige om at Ingrid Aune (Ap) blir ordfører, og Ole Herman Sveian (Sp) blir varaordfører. Varaordfører styrkes til hel stilling, og godtgjøres med 75 % av ordførers lønn. Tidligere har varaordfører har hatt 50 % av ordførers lønn for halv stilling.

Dette skriver de fire partiene i en pressemelding i dag.

Styringsdyktig flertall

Etter kommunevalget har et flertall utgått fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Malvik blitt enige om felles plattform for de neste fire årene. Onsdag kveld ble Malvikerklæringen skrevet under av SV, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Malvikerklæringen er den nye politiske plattformen for den kommende perioden (2015-2019).

Malvikerklæringen innebærer budsjettsamarbeid for de fire partiene som utgjør 18 av 31 kommunestyrerepresentanter. Den felles politiske plattformen innebærer en offensiv satsing på to nye ungdomsskoler, miljø, eldreomsorg, kultur og frivillighet. ​

– For alle fire partier har det vært viktig å sikre et styringsdyktig flertall med en ansvarlig økonomisk styring av kommunen. Nå har vi fått et rødgrønt samarbeid som er enda grønnere. Vi skal bygge to nye ungdomsskoler de neste fire årene, og det må skje innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sier påtroppende ordfører Ingrid Aune (Ap).

– Arbeiderpartiet er i tillegg glad for tydelige mål om å redusere antall ufrivillig deltidsansatte i omsorgen i Malvik, og for at kommunen ikke vil benytte arbeidsmiljølovens nye bestemmelser om økt bruk av midlertidige ansettelser, sier Aune.

Fornøyd i alle parti

– Det er mye god Senterpartipolitikk som ligger i denne samarbeidserklæringen, blant annet sterkt jordvern og fokus på økonomisk styring, sier Ole Herman Sveian (Sp).

– Miljøpartiet vil sikre at miljøet blir tatt hensyn til i alle politiske avgjørelser, og er glade for å være med i flertallet slik at vi kan oppnå gjennomslag for vår politikk, sier Knut Svisdahl (MDG).

– SV er fornøyd med at vi nå har en samarbeidsavtale som sikrer at vi ikke vil konkurranseutsette eller privatisere noen av våre velferdstjenester. SV mener vi gjennom dette samarbeidet vil kunne kjempe for miljø og rettferdighet de fire neste årene også, sier Rakel Trondal (SV), i dagens pressemelding.