Hva var nyheten?

Det mulige gigantunderskuddet som Malvik kommune kan komme ut med for 2015 ble presentert for kommunestyret mandag denne uken.

Malviknytt.no mener dette ikke kunne komme som ett sjokk på noen. Selv om saken på forhånd var viet en smule oppmerksomhet, var det egentlig en nyhet?

Gjentatte advarsler

Et merforbruk på 26 millioner kan bli ett underskudd på 20 millioner kroner.

De første signalene om dette kom allerede i juni år da rådmannen la fra tertialrapporten for årets fire første måneder. Den viste et merforbruk på 3,8 millioner. Tjueseks millioner norske kroner er nesten sju ganger det beløpet!

I slutten av juli ba flere medlemmer av formannskapet om både et ekstraordinært formannskapsmøte og en orientering om nyansettelser ved Hommelvik Helsetun og den budsjettmessige inndekningen av disse.

Mandag orienterte konstituert rådmann Randi Rasmussen i Malvik kommune om at det var innført ansettelsestopp, innkjøpsstopp og at de utlyste stillingene ved helsetunet stilles i bero. Det er også innført krav om minimal bruk av vikarer innenfor helse og oppvekstsektoren.

Varslet gjentatte ganger

Situasjonen er alvorlig, men har vært slik i store deler av den siste fireårsperioden.

Eiendomsskatten ble innført fra 2014 på grunn av budsjettmessig underdekning.

Fra administrasjonen har det tidligere blitt etterlyst politisk klokskap og på mandag gjentok konstituert rådmann at administrasjonen ønsker å få tydelige politiske føringer på hvordan økonomien skal håndteres framover.

Som bisitter til kommunestyremøtene har undertegnede flere ganger referert rådmannens ord til de folkevalgte. Spørsmålet er da om flere har lyttet?

For de som har hørt dette, er mandagens orientering ingen nyhet.

Her er en knippe sitater fra artikler undertegnede har skrevet om temaet:

”- Jeg har sagt det før og gjentar det igjen, selv om det ikke er innarbeidet i årets forslag til budsjett, kommunestyret må se på muligheten for og innføre eiendomsskatt, sa Rolstad fra talerstolen.”

Rådmann Kristian Rolstad, kommunestyremøtet 17.12.2012.

”- Kommunen bruker mer penger enn vi har og det er en stor utfordring som krever politisk klokskap, sa rådmann Kristian Rolstad da han orienterte de folkevalgte om situasjonen.”

Rådmann Kristian Rolstad, kommunestyremøtet 24.06.2013.

”- Vi har startet en prosess med de ansattes organisasjoner fordi vi ikke kan utelukke at vi må gå til oppsigelser i løpet av året, sa Rolstad da han presenterte kuttlista for kommunestyret.”

Rådmann Kristian Rolstad, kommunestyremøtet 24.04.2014

”Vedtatt budsjettramme som er meget stram gir ikke rom for uforutsette utgifter. Med de utfordringer kommunen har spesielt innen oppvekst er rådmannen bekymret for årets resultat”

Rådmann Kristian Rolstad, i innstilling til kommunestyret 16.06.2014.

– Som påpekt for kommunestyret ved flere anledninger er kommunens økonomiske situasjon utfordrende. At e-skatten blir lavere enn forutsatt bedrer ikke dette.

– Det er vanskelig å si eksakt hvilke tiltak som blir foreslått, men jeg skal legge fram en revidering av budsjett for kommunestyret i september, sier Rolstad.

Rådmann Kristian Rolstad, intervju med Stjørdals-Nytt 2.7.2014

Så dette med at mandagens prognoser var en overraskelse?

– Det overrasker.

Finn O. Fosmo

Malviknytt.no

Redaktør