Skogsfuglprøve med felling i Malvik og omegn

Til helga arrangeres det skogsfuglprøve med felling i Malvik. Lørdag 3. og søndag 4. oktober, skal hunder og jegere søke etter skogsfugl og dommere skal observere hvordan de arbeider.

Skogsfuglprøven i Malvik er et arrangement med lang tradisjon i Malvik jeger- og fiskerforening.

Allerede så tidlig som i 1988 ble skogsfuglprøven i Malvik startet opp av Norsk irsk setterklubb (NISK). NISK inngikk et samarbeid med Malvik jeger- og fiskerforening året etter. Samarbeidet pågikk i mange år, men i de senere årene har Malvik jeger- og fiskerforening stått som eneansvarlig for gjennomføringen.

Det er fremdeles ledige plasser til skogsfuglprøvene!

Ta kontakt med leder av hundeutvalget for mer informasjon, Tove Sandmark, tlf. 915 12 913.