Hvem skal få kulturprisen?

Malvik Kommunes kulturpris har med få unntak blitt utdelt siden 1980. Nå er det igjen på tide å fremme forslag til kandidater.

Fristen for å komme med forslag på kandidater til kulturprisen utløper i morgen 1.oktober. Fastsatt skjema skal benyttes, det ligger på Malvik kommunes hjemmeside. Kandidater til prisen fremmes med begrunnelse.

Forslagsskjema finner du her.

Dette er statuttene for Kulturprisen i Malvik kommune:

1) PRISEN

Kulturprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen og diplom. Diplomet skal bære kommunevåpenet, være påført ”Malvik kommunes kulturpris”, samt årstall.

2) FORMÅL

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.

3) INNSTILLING

Virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd og Malvik kulturråd, innstiller forslag til pris med begrunnelse.

4) TILDELING

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner. Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Formannskapet avgjør hvem som skal få prisen. Prisen kan gis til kandidat som formannskapet selv nominerer. Formannskapet kan også vedta ikke å dele ut prisen. Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

5) UTLYSING, NOMINASJON

Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisen og på kommunens internettsider. Frist for forslag på kandidater er 1. oktober. Fastsatt skjema skal benyttes. Kandidater til prisen fremmes med begrunnelse.

6) OVERREKKELSE

Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.

7) ENDRINGER

Endringer i statuttene avgjøres av Formannskapet.

Disse har tidligere blitt tildelt kulturprisen i Malvik:

 
1980 Harry Nilssen
1981 Leif Hasle
1982 Tor Haldberg
1983 Aksel Aamo
1984 Roald Bye
1985 Helge Øwre
1986 Ingen utdeling
1987 Magne Sorthe
1988 Arnfinn Vikhammermo
1989 Marit Gabrielsen Engan
1990 Øivind Østvang
1991 Thomas Grande Melvold
1992 Bjørn Jensen
1993 Torbjørn Hammer
1994 John Nybrodahl
1995 Ingen tildeling
1996 Gisle Rø
1997 Terje Snustad
1998 Bjørn Solberg
1999 Solveig Hofstad
2000 Per Werenskiold
2001 Ingen utdeling
2002 Ingen utdeling
2003 Kåre N. Holm
2004 Ingen utdeling
2005 Håkon Renanger
2006 Trond Sivertsen
2007 Malvik Røde Kors besøkstjeneste
2008 Kåre Moum
2009 Per Johan Nilsen
2010 Øyvind Kristiansen
2011 Cafe Rampa
2012 Rakel Sivertsen, Magnus Teigseth Morken, Torstein Fosmo
2013 Brit Ragna Renanger
2014 Kari Evenshaug