Et pessimistisk anslag.

Gårsdagens offentliggjøring av de økonomiske prognosene for Malvik kommune regnskap i år, viste at det ligger an til et merforbruk på over 26 millioner kroner og et underskudd som følge av dette på omtrent 20 millioner.

Veldig alvorlig

Fungerende varaordfører Bernt O. Ravlum synes situasjonen er alvorlig.

– Jeg var ikke klar over at prognosene viste så store underskudd, så tallene som ble presentert for kommunestyret mandag kveld var ferske tall for meg, sier han.

– Nå blir det knallhard jobbing i de neste to årene for å få økonomien i ballanse, men det meste er nå usikkert, jeg ser den, sier Ravlum.

– Hva med nye ungdomsskoler? Kan disse bygges hvis kommunen må si opp ansatte for å få regnskapet i ballanse?

– To nye ungdomsskoler skal realiseres i kommende periode. Om vi greier å følge oppsatt tempoplan er avhengig av de økonomiske prioriteringer vi nå står ovenfor.

– Jeg forholder meg til at dette er en prognose og håper det er ett veldig pessimistisk anslag, sier fungerende varaordfører Bernt O. Ravlum (AP)

Har ikke fulgt med

ingrid aunePåtroppende ordfører Ingrid J. Aune (AP) har ikke kjennskap til tallene i prognosene.

– Det nye kommunestyret tiltrer 12.oktober og jeg forventer at vi får en grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i kommunen da, sier hun.

– Vi har gått til valg på at vi skal bygge to nye ungdomsskoler og det skal vi jobbe for og få til. Derfor vil en god økonomistyring ha førsteprioritet fra dag én, sier påtroppende Arbeiderpartiordfører Ingrid J. Aune.

Trist og alvorlig

SPØR FOLKET Høyres Morten Olafsen synes dette er en trist og alvorlig situasjon.

– Men jeg er ikke overrasket. Gjennom hele valgkampen har vi på den borgerlige siden blitt beskyldt for å krisemaksimere og svartmale kommuneøkonomien.

– Vi har derimot forholdt oss til Kommunal Rapport sitt kommunebarometer og rådmannens gjentatte bekymringer om økonomiutviklingen.

– Hvordan vi nå skal løse disse utfordringene er jeg ikke sikker på, men jeg frykter at Arbeiderpartiets manglende økonomistyring betyr starten på slutten for Malvik som egen kommune. Det viser seg at de ikke greier å ordne opp i dette, sier Høyres Morten Olafsen.