Vil tillate 13 meter høy silo på Sjøsiden

Kommunestyret vedtok i sitt møte 15. juni i år at siloen for fjernvarmeanlegget ved Hommelvik Sjøside skal bygges som to siloer med maksimal høyde på seks meter.

Dette har utbyggeren nå klaget på og saken skal behandles i kveldens kommunestyremøte.

I innstillingen til saken skriver saksbehandler at det fremgår av utbyggerens klage at vil det være vanskelig å bygge siloanlegget med en maks høyde på seks meter.

Det blir liten høydeforskjell mellom en enkel silo og en silo delt i to og at en delt silo vil ruve mer i terrenget med sin doble bredde. Med dette som utgangspunkt mener rådmannen at anlegget kan godkjennes bygd med én silo. En klage fra Sameiet ved Hommelvik Sjøside om dette spørsmålet må avvises, heter det i saken.

Rådmannens innstilling i saken.

Ordlyden i reguleringsbestemmelsene for del av Moan og Sandfjæra – parkeringsplass for Sandfjæra barnehage, sist revidert 19. juni 2015 endres fra: «Det tillates byggehøyde på inntil 9,0 m. Silo skal bygges med to siloer med maksimal høyde 6 meter.» til «Det tillates byggehøyde på inntil 9,0 m. Silo kan ha høyde inntil 13 meter.»

Med bakgrunn i opplysningene og rådmannens begrunnelse som kommer fram i saksframlegget ovenfor, avvises klagen fra Sameiet Hommelvik Sjøside 1, inkludert en klage på at siloen kan bygges med en høyde inntil 13 meter, og saken oversendes fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Kommunestyret i Malvik starter kl 18.00 og du kan se det i direkte overføring her.