Utelukker ikke oppsigelser i kommunen

Rådmannen og økonomisjefen i Malvik kommune ga mandag kveld kommunestyret i Malvik en orientering om den alvorlige økonomiske situasjonen kommunen er oppe i.

Prognosene for inneværende år viser at det kan gå mot ett underskudd på over 20 millioner.

https://vimeo.com/140712174

– Nå skal vi jobbe for å få fram ett grunnlag for politikerne slik at de får en fullstendig oversikt over den økonomiske situasjonen. Det vi presenterte i dag er prognoser basert på utviklingen i løpet av årets fire første måneder, sier konstituert rådmann i Malvik kommune, Randi Rasmussen, etter mandagens kommunestyremøte.

Det er nå innført innkjøpsstopp, ansettelsestopp og det oppfordres til minimalt vikarbruk i alle virksomheter.

– Virksomhetene driver nå med ett minimum av det som trengs av ansatte for at det er forsvarlig. Så må vi se om noen kan omplasseres internt. Vi har en god dialog med fagforeningene og de ansatte og vi understreker at det er en alvorlig situasjon kommunen nå er oppe i, sier Rasmussen.

Kommunestyrets medlemmer mottok alvorlige prognoser for Malvik kommunes økonomi.
Kommunestyrets medlemmer mottok alvorlige prognoser for Malvik kommunes økonomi.