Utsatte behandling av klage

Kommunestyret valgte å utsette behandlinga av en klage på Sentrumsplanen for Hommelvik.

Det er eieren av bensinstasjonstomta i Hommelvik som har klaget på de føringene den vedtatte planen har lagt for sin eiendom.
Kommunen skal nå gå i dialog med eier av tomta, Karl Haugan i Haugan eiendom AS.