26 millioner i merforbruk i år

Rådmannen orienterte kommunestyret i kveld om at forventet underskudd for 2015 vil være på ca 20 millioner.

Dette viser foreløpige tall administrasjonen har regnet seg fram til.

Det er innført ansettelsesstopp, innkjøpsstopp og alle nye stillinger ved Hommelvik Helsetun er satt i bero. Det er innført krav om minimal bruk av vikarer.

En total gjennomgang vil bli gitt kommunestyret i oktober, sa fungerende rådmann Randi Rasmussen.

Økonomisjef Randi Grøndal gikk mer i dybden og viste at årsregnskapet har en prognose på 20 millioner i merforbruk.

Merforbruket kan deles i to. 26 millioner i merforbruk, med fem millioner i merinntekt som i hovedsak er bruk av fond og integreringstilskudd.

Prognosene viser at det er brukt mindre penger til lønn i bl.a administrasjon og vedlikehold av kommunal eiendom.

Merforbruket er størst innen Helse og Velferd og Oppvekst.

Malviknytt kommer med mer.