50-års-konfirmanter

4. juli 1965 var det konfirmasjon i Malvik kirke ved sogneprest Brynjulf Olander Stuve.

I dag 27. september var de samme konfirmantene samlet til gudstjeneste og 50 års-markering av dagen. I kirkestua ble det fest-middag, kaffe og kaker.  Praten var allerede godt igang da undertegnede overlot selskapet til ei skikkelig mimrestund.

IMG_7372De som var til stede, fra venstre; Svein Nervik, Tor Aksel Hagen, Svein Olav Fremstad, Nils Sjøvold, Steinar Østmo, Rigmor Smevik, Per Malvik, Jan Ivar Svingen, Karl Petter Buhaug, Øystein Kluken, Elin Frost, Marit Sæbø, Ole Christian Olsen, Randi Bekken, Hallbjørg Kvarving, Ellinor Stav Hansen, Jan Moum, Bjørg Hyllmo, Turid Hammer og Bjørg Reitan.