Elgjakta startet i dag

Dagen i dag er nok for mange dagen med stor D. Elgjakt er en kjær hobby for mange og her i Malvik skal det også jaktes på skogens konge.

Jakttidene er 25.september til 31.oktober og det er 89 elger som er tillatt felt i 2015.

Det skal jaktes på elg på Meraker Brug AS, Malvik Grunneierlag, Indre Venna, Trygve Molund og Stein Svedahl sine vald.

72 elger felt i 2014

Fjorårets jaktsesong viste at det ble felt 72 elger i Malvik som fordelte seg slik:

Oksekalv 18 stk

Kukalv 13 stk

Okse 1 ½ år 7 stk

Ku 1 ½ år 12 stk

Okse 2 ½ år og eldre 14 stk

Ku 2 ½ år og eldre 8 stk

Har du bilder fra årets Elgjakt, send de gjerne til oss. tips@malviknytt.no