Feil at avdelingen ikke åpner.

Leder i utvalg for Helse og Velferd, Matz Ulstad (AP), mener det er feil av Malviknytt.no å skrive at den siste avdelingen på Hommelvik Helsetun ikke blir åpnet.

– Nå er ni av de 17 siste rommene ved Hommelvik Helsetun tatt i bruk, da blir overskriften i Malviknytt sin sak om helsetunet og økonomi feil, sier Matz Ulstad.

– Dette er gjort ved midlertidige ansettelser og økte stillingsandeler, sier han.

-Medfører det riktighet at det nå innført innkjøp- og ansettelsesstopp i Helse og velferd på grunn av den økonomiske situasjonen Malvik kommune er i?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vet at rådmannen skal orientere kommunestyret om den økonomiske situasjonen på mandag,  sier Matz Ulstad.

– Utvalg for Helse og Velferd fikk onsdag en orientering om at ni av de 17 rommene som ikke var åpnet nå er tatt i bruk. Utvalget fikk opplyst at det nå ikke er flere utskrivningsklare pasienter på St.Olavs Hospital.

Er ansettelser satt i bero?

Flere hevder at Malvik kommune nå har innført innkjøp – og ansettelsesstopp inne Helse og Velferdssektoren. Stillingene ved Hommelvik Helsetun som ble utlyst i sommer forblir ubesatte ut året.

Konstituert rådmann Randi Rasmussen skriver til malviknytt.no at hun ønsker å få informert kommunestyret om saken først.

– Det vil bli lagt opp til informasjon hvor jeg kan utdype svar på eventuelle spørsmål. Jeg benytter anledningen til å ønske pressen velkommen til kommunestyremøtet på mandag, skriver Rasmussen.