Åpner ikke den nye avdelingen ved Hommelvik Helsetun

Det er visstnok innført full ansettelsesstopp ved Hommelvik Helsetun. De ledige stillingene som Malvik kommune utlyste i juli er satt i bero på ubestemt tid.

Dette betyr at den siste avdelingen med 16 plasser ikke kan åpnes.

Etter det malviknytt.no kjenner til, er det i dag møte mellom avdelingslederne ved Hommelvik Helsetun og kommunens administrative ledelse om den anstrengte økonomiske situasjonen i kommunen.

Knut Sjøvold juni 15 (11)

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om saken, da konstituert rådmann i Malvik Kommune Randi Rasmussen, skal orientere kommunestyret om den økonomiske situasjonen mandag, sier fungerende ordfører Knut Sjøvold i en kort kommentar.

Konstituert rådmann Randi Rasmussen har ikke besvart malviknytt.no sine henvendelser.

Malviknytt.no har fått kjennskap til at søkere på de utlyste stillingene ved Hommelvik Helsetun har fått beskjed om at stillingene ikke vil bli besatt.

Tidligere i år ble det også kjent at kommunen har engasjert helsepersonell fra et bemanningsbyrå for å dekke opp de ubesatte stillingene innenfor helse og omsorgstjenestene.

I juli annonserte Malvik kommune etter flere medarbeidere til Hommelvik Helsetun
I juli annonserte Malvik kommune etter flere medarbeidere til Hommelvik Helsetun (skjermdump fra finn.no)

Merforbruk på 4,6 mill fra januar til april.

I rådmannens tertialrapport for perioden januar til og med april, som ble fremlagt i juni, fremgikk det at innenfor Helse og Velferdssektoren var det merforbruk på 4,6 millioner kroner.

Etter den offisielle åpningen av Hommelvik Helsetun 7.september, sa leder for utvalg Helse og Velferd, Matz Ulstad (AP) at han ikke var bekymret for økonomien som han mente var under kontroll.

Ulstad har ikke svart på malviknytt.no sine henvendelser i dag.

Se her: Sparekniven kvesses for Helsetunet

Stort underskudd i første tertial:  Se her.