Siste kveld med «gjengen»

Mandag avvikles det siste kommunestyremøtet for denne perioden. For noen er dette farvel til lokalpolitikken før det nye kommunestyret samles mandag 12.oktober.

På saklisten til møtet er det ført opp fem saker til behandling og fem referatsaker. I tillegg skal det sittende kommunestyret få informasjon om den økonomiske situasjonen.

Saklisten:

Kommunale garantier – retningslinjer.

Skjenstad – Søknad om nydyrking.

Finansrapport 30.6.2015.

Områderegulering for Hommelvik sentrum – Klagebehandling.

2. gangs behandling av detaljregulering for Øvre Torp massedeponi.

Oversikt over referatsaker:

Anmodning om bosetting av flyktninger.

Møteprotokoll styremøte – Revisjon Midt-Norge IKS.

Styreprotokoll fra styremøte – Trøndelag Brann og Redning.

Møteprotokoll kirkelig fellesråd.

Underskrevet protokoll fra ordinær generalforsamling i Motrøtrunet borettslag.

Under punktet ” Økonomisk informasjon – Høsten 2015” er det ikke lagt ved sakspapirer til innkallingen.

Kommunestyremøtet vises direkte på web-TV