Nå blir det billigere strøm

TrønderEnergi Nett reduserer nettleia fra 1. november. Det skriver energiselsakpet på sine hjemmesider.

Nettleia består av to deler, fastledd og energiledd. Det er prisen på energileddet som nå settes ned.

– For en husholdningskunde med forbruk på 20 000 kWh i året utgjør det 1 120 kroner.

– Interne kostnadsreduksjoner og en effektivisert driftsmodell gjør dette mulig. Med de nye tariffene er TrønderEnergi Nett lavest i hele Midt-Norge.

– Totalt medfører nedsettelsen av nettleia rundt 90 millioner kroner årlig for TrønderEnergi Nett, sier nettdirektør Bård Olav Uthus. Offentlige avgifter og moms utgjør nå over halvparten av det kunden betaler i nettleie.

Alt på en regning

Samtidig vil nettselskapet nå tilby en faktura. I dag er det en faktura fra nettselskapet og en faktura fra strømleverandøren til sluttbruker i Norge.

TrønderEnergi Nett er det første nettselskapet i landet som tilbyr eksterne strømleverandørene denne tjenesten.

Strømleverandørene overtar med den nye ordningen faktureringen til kundene.