Takket nei til ordførerklubba

I timene og dagene etter valget mandag ble det gjort flere henvendelser til Senterpartiet i Malvik og Ole Herman Sveian med spørsmål om han ville være ordfører for en konstellasjon av partiene på borgerlig side.

Besnærende tilbud

– Vi valgte å fortsette samarbeide med de partiene vi har samarbeidet med i åtte år, til tross for tankespinn om andre løsninger, sier Ole Herman Sveian.

– Senterpartiet har i hele valgkampen vært tydelig på at vi kan samarbeide i flere retninger, noe ordførervalgene i hele landet er et tydelig bevis på.

– En totalvurdering av den reallistiske situasjonen etter valget, gjorde at vi fortsetter samarbeidet med AP og SV. Dessuten er vi åpne for bredere flertall, sier Sveian.

Ole Herman Sveian har vært borte fra aktiv politikk i mange år og synes valgkampen var lærerik.

– Jeg har lært mye og fått innblikk i den politiske situasjonen i Malvik. Og dess mer jeg vet dess sikrere er jeg på atbeslutningen om å fortsette, og kanskje utvide, det rød/grønne samarbeidet er riktig.

– Tilbudene om å bli ordfører er selvsagt besnærende, men nå går vi for dette og det blir en god løsning som gir et styringsdyktig flertall.

Forhandlinger om politikk og posisjoner

Etter valget skal ulike lederverv i utvalg og plasser i formannskap og andre nemnder og råd fordeles.

     – Vil dagens utvalgsstruktur endres som en følge av forhandlingene?

– Senterpartiet ønsker et bredest mulig demokrati og går inn for å bevare dagens utvalgsmodell.

     – Blir du heltids varaordfører som et resultat av forhandlingene?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi skal ha møter og forhandlinger framover og vil presentere både den politiske plattformen og hvem som skal bekle de enkelte verv før det konstituerende møtet i kommunestyret 12.oktober, på en egen pressekonferanse, forteller Ole Herman Sveian.