Slik blir menighetsrådene i Malvik

Valgresultatet etter kirkevalget viser at Ingunn Helland Rokseth fikk flest stemmer i Malvik sokn og Knut Arne Mørreaunet i Hommelvik.

I Malvik sokn var valgdeltakelsen den totale valgdeltakelsen på 12,82 % mens i Hommelvik er tallene 11,69 %.

Disse ble valgt inn i menighetsrådene:

Hommelvik Menighetsråd 2016-19:

Medlemmer:

Knut Arne Mørreaunet, (539 stemmer)

Agnes Østlie, (536 stemmer)

Bernt Ole Ravlum, (533 stemmer)

Øystein Sneisen, (530 stemmer)

Ingri Tøndevoldshagen, (526 stemmer)

Geir Roar Larsen, (501 stemmer)

( Varamedlemmer: Ingrid Nyhus, Randi Nygaard Grøntvedt, Harald Kulbotn, Kari Synnøve Hoff, Unni Greta Olafsen)

Malvik Menighetsråd 2016-19:

Medlemmer:

Ingunn Helland Rokseth (670 stemmer)

Ane Karine Engvik (664 stemmer)

Herborg Haaland (651 stemmer)

Solvor Bjørkli Jakobsen (646 stemmer)

Per Magnus Juul Østhus (645 stemmer)

Pål-Didrik Hoff Roland (635 stemmer)

(Varamedlemmer: Jan Olav Almaas, Erling Jostein Stav, Kristin Johanne Berg, Olaug Judith Reberg Kristiansen)