Kommunen får skryt for å fikse gata.

I midten av august skrev vi om Romar Reppen-Gjelseth som var bekymret over en ca 20-30 meter lang usikret skråning like ved innkjøringen til familiens eiendom i Smiskaret. Skråningen var tettvokst med løvskog, busk og kratt og omtrent 5-6 meter dyp med store steiner.

Nå er Malvik kommune i gang med å rydde i skråningen å sette opp autovern.

Takker kommunen for oppfølging.

– Vi er veldig glade for at kommunen har sett på skråninga og nå satt i gang arbeidet med å sikre den, sier Romar Reppen-Gjelseth.

Han vil gjerne takke FDV/kommunalteknikk for behandlinga av saken.

– Kommunen har oppdatert meg underveis om at de ville sikre skråningen, og at forberedelsene var i gang. Jeg vil også gjerne si at ”FiksGataMi” er en glimrende tjeneste, som i hvert fall i vårt tilfelle har fungert godt.

– Her framstår Malvik som en åpen og samhandlende kommune, sier Romar Reppen-Gjelseth.

Forlenger autovernet

– Arbeidet med å sikre veien vil ta ett par dager, sier Tore Myrhaug, gravemaskinfører i Malvik kommune.

Det eksisterende autovernet skal forlenges i begge retninger så vegen blir trygg for både gående og billister.

Les saken om den farlige skråninga her.