Resultatene fra kirkevalget kommer torsdag

Kirkevalget har bestått av to valg. Velgerne i Malvik har deltatt ved valg av menighetsråd for Hommelvik og Malvik sokn og valg av bispedømmeråd. De elleve bispedømmerådene utgjør samlet Den norske kirkes kirkemøte.

Menighetsrådvalget
Opptelling av stemmene ved menighetsrådvalget tok til umiddelbart etter at valget var over mandag. Frist for registrering av opptellingen er 16. september. Valgresultatet fra de 1236 menighetsrådvalgene vil bli tilgjengelige på nettsiden kirkevalget.no fra 17. september.

Bispedømmerådsvalget – valg av kirkemøterepresentanter
Ved bispedømmerådsvalgene skal det til sammen velges 65 lekfolk (personer uten kirkelig ansettelse).

I hvert sokn telles antall avgitte stemmer ved bispedømmerådsvalget. Dette stemmeantallet blir offentliggjort 17. september.

Hvilke kandidater som har fått plass i hvert bispedømmeråd, blir kjent fra 24. september.

Dette skriver kirken.no på sine hjemmesider