Heltids varaordfører?

Ordførerkandidaten til Senterpartiet, Ole Herman Sveian, bekrefter i dag at det er inngått ett samarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i Malvik for de neste fire årene.

I praksis betyr det at de tre partiene har 16 representanter og knappest mulig flertall i kommunestyret.

To heltidspolitikere?

– Ingrid Aune blir ordfører og jeg blir varaordfører, forteller Sveian, som ikke vil svare på om forhandlingene har gitt han varaordførerstillingen i 100 %.

– Det er litt for tidlig å svare på dette ennå, men alt skal være klart før kommunestyremøtet 12.oktober, da valg av ordfører og varaordfører skal foregå, sier Sveian.

Mye tyder på at Rakel S. Trondal (SV) fortsetter i formannskapet.

– Jeg har tro på at vi kan få gjennomslag for vår politikk i de neste fire årene siden vi nå har økt vår gruppe med en person i forhold til tidligere, sier Sveian.

Han sier at forhandlingene nå vil dreie seg om å finne en felles politisk plattform og fordeling av posisjoner.

Kontakt fra enkeltpartier

Ole Herman Sveian bekrefter at han har blitt kontaktet av andre partier om ett mulig samarbeid på borgelig side, men at det ikke har vært reelle forhandlinger.

Sveian er til daglig salgssjef på maskinsiden i Felleskjøpet Agri.

Noen av de viktige sakene for det nye kommunestyret blir å finne midler til nye ungdomsskoler og kulturhus på Vikhammer.

Ved Hommelvik Helsetun er det mangel på ansatte og det var et merforbruk på 4,6 millioner kroner innenfor Helse og Velferd i Malvik fire måneder inn i 2015.

Samtidig som det skal dekkes inn ett underskudd i kommunens regnskap som viste ett merforbruk på 3,8 millioner i årets 4 første måneder.

Kommunens lånegjeld var ved årsskiftet på ca 1,3 milliarder kroner.

Underskudd så langt i år.