Kommunen selger tomter i Svebergmarka

Formannskapet behandler i dag en sak om salg av boligtomter i Svebergmarka til Geko Eiendom AS.

I Svebergmarka har dette boligfeltet vært lagt ut til salg fra 2014. Det har vært møter og visninger til flere utbyggingsselskaper uten at det kommet i gang budrunder. Prisantydningen for tomten ble satt til kr. 4.000.000,-.

Størrelsen på tomta som nå skal selges er på 1798 kvadratmeter. I forbindelse med detaljreguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan som viser hvordan tomta kan bebygges og utnyttes. I detaljreguleringsplanen er det 3 delfelter som selges til utbyggere.

Budet fra Geko Eiendom AS er første bud på kr. 3.800.000,- og ligger tett opptil prisantydningen. Denne prisen ble akseptert av kommunen da det ikke kom flere bud på eiendommen. Aksepten ble gitt med forbehold om formannskapets godkjennelse.

Rådmannens innstilling til Formannskapet er at politikerne godkjenner kontraktsforslaget knyttet til salget av B12 E til kr 4.000.000,- Ordfører undertegner avtalen.