Disse kom inn i kommunestyret

Etter fintellingen av stemmene er mandatfordelingen og medlemmene i det nye kommunestyret for Malvik klare. Det er til sammen 31 representanter som skal representere sine partier i perioden 2015-2019. Det er 15 kvinner og 16 menn som vil bekle plassene i kommunestyret de neste fire årene.

Arbeiderpartiet:

Ingrid Aune

Bernt-Ole Ravlum

Matz Ulstad

Randi Hansen

Anne Synnøve Mostervik

Trond Hoseth

Aina Kristiansen

Liv Aksnes

Torstein Fosmo

Kristin Strandheim

Francis N.T. Chagula

Jan-Roar Saltvik

Høyre:

Eva Lundemo

Morten Olafsen

Vigdis Marthinsen

Brit Aune

Anders Frost Nordhaug

Fremskrittspartiet:

Lill Harriet Sandaune

Terje Hansen

Kato Vassdahl

Senterpartiet:

Ole Herman Sveian

Knut Sjøvold

Ketil Sivertsen

Venstre:

Torgeir Anda

Laila Tøndel

Miljøpartiet De Grønne:

Knut Svisdahl

Heidi Steine

Sosialistisk Venstreparti:

Rakel S Trondal

Pensjonistpartiet:

Per Walseth

Fokus Malvik:

Randi Johnsen Eikevik

Kristelig Folkeparti:

Astrid Sofie Dalhaug