AP størst – Miljøpartiet inn i kommunestyret

Valgresultatene for Malvik viser noen endringer i mandatfordelingen når 99,7 % av stemmene er talt opp.

Arbeiderpartiet har fått 40,3 % av stemmene og blir fortsatt den største gruppen i kommunestyret med 13 mandater. Dette er en nedgang på 3,8 % i forhold til valget for fire år siden.

Høyre går kraftigst tilbake og ender opp med 16,7 % som er en nedgang på 8 % i forhold til 2011. Høyre mister med dette tre mandater og kommer tilbake i kommunestyret med fem representanter.

Miljøpartiet De Grønne seiler opp til å bli de som kan juble høyest med 5,2 % av stemmene og to representanter i kommunestyret.

Senterpartiet tar også ett mandat til med sine 8,3 % oppslutning og stiller dermed med tre i det nye kommunestyret.

Både Pensjonistpartiet og Fokus Malvik kommer inn med en hver, FrP er uforandret med tre representanter, SV taper ett mandat og Kristelig Folkeparti ser ut til å miste sitt ene når 99,7 % av stemmene er talt opp.

Jubel på AP sin valgvake (foto: Ketil Melum)
Jubel på AP sin valgvake (foto: Ketil Melum)

Lav valgdeltakelse

Fremmøteprosenten er på 58,9 % av 10.100 stemmeberettigede innbyggere. Av disse har 36 stemt blankt.

Men noe kan endre seg etter at fintellingen er gjennomført. Slik tallene framstår natt til tirsdag kan KrF vinne ett mandat med bare 1-2 stemmer. AP kan tape en av sine 13 mandater hvis fintellingen viser at de får 2-3 stemmer mindre enn grovtellingen. I fintellingen kommer slengere og listestemmer til å kunne påvirke det endelige resultatet noe.

Dette ble resultatet når 99,7 % av stemmene er talt opp:

Arbeiderpartiet 40,3 % (- 3,8)

Sosialistisk Venstreparti 4,3 % (- 0,9)

Senterpartiet 8,3 (+ 3,0)

Kristelig Folkeparti 2,3 % (- 0,4)

Miljøpartiet De Grønne 5,2 % (+ 3,0)

Venstre 7,3 % ( + 0,8)

Høyre 16,7 % (- 8)

Fremskrittspartiet 8,3 % (- 1,2)

Pensjonistpartiet 3,9 % (+ 3,9)

Fokus Malvik 3,6 % (+ 3,6)