Tar ned plakatene

Valgplakatene fra Arbeiderpartiet som ulovlig var hengt opp rundt om på bussholdeplassene i kommunen det siste døgnet blir nå  i ettermiddag fjernet.

Dette forteller fylkessekretær Gard Storø i AUF i Sør-Trøndelag til Malviknytt.no.

– Det er et sterkt engasjement i AUF for at flest mulig skal delta i demokratiet og bruke stemmeretten, og vi beklager om dette sterke engasjementet har ført til at noen plakater er blitt hengt opp feil. Vi vil selvsagt bidra til å rydde opp, skrive Storø i en SMS nå i ettermiddag.

Ukjent for Arbeiderpartiet

Leder i Malvik Arbeiderparti, Anne S. Mostervik sier de er ukjent med hele saken.

– Dette er ikke noe jeg kjenner til, og er overhode ikke en del av den planlagte valgkampen i Arbeiderpartiet, skriver hun.

Det ble søndag kveld lagt ut et bilde på sosiale medier av de som hengte opp noen av plakatene.

– Vi vet ikke hva som har skjedd og hvordan det har skjedd, sier Storø i AUF i Sør-Trøndelag, som ikke ønsker og gå nærmere inn på hvordan AUF-medlemmene i Malvik har kommet seg rundt i kommunen for å henge opp plakatene.

Slike plakater har blitt hengt opp ulovlig på flere bussholdeplasser i Malvik. Plakatene blir nå fjernet av AUF som står bak opphengingen.
Slike plakater har blitt hengt opp ulovlig på bussholdeplassene i Malvik. Plakatene blir nå fjernet av AUF som står bak opphengingen.

Blir fjernet

De sender nå en beklagelse til Mesta forteller han og de har allerede sendt ut folk til å ta ned plakatene som er ulovlig hengt opp blant annet på bussholdeplassene i Malvik.

Statens Vegvesen som eier bussholdeplassene langs fylkesvei 950 og E6 sier at dette er å betrakte som hærverk.

– Det er ikke lovlig å henge opp reklame på våre objekter uten tillatelse sier, byggeleder Øyvind Bernhard Mæhle i Statens Vegvesen.

– Dette er hærverk på lik linje som tagging, sier Mæhle.