MDG inn i kommunestyret.

Forhåndsstemmene i Malvik er kunngjort og viser omtrent samme tendens som for fire år siden.

Størst fremgang har MDG, men også Pensjonistpartiet og Fokus Malvik er inne med hvert sitt mandat. Dette viser tall fra regjeringen.no.

SV og Høyre er de som avgir mandater til MDG, FM og PP.

image