Mange stemmer også ved kirkevalget

Samtidig med kommune og fylkestingsvalget foregår det også valg av menighetsråd i Hommelvik og Malvik og bispedømmeråd for Nidaros.

I kirkevalglokale ved Sveberg skole kan man stemme enten i Hommelvik eller Malvik sokn.

– Det har vært et jevnt sig med velgere som har avgitt sine stemmer, sier valgfunksjonær Agnes Østlie. Det er mange som aktivt vil være med  å bestemme hvem som skal sitte i menighetsrådene og i bispedømmerådet.

Ungdom kan stemme ved kirkevalget fra det året de fyller femten år. Totalt er det 8.865 personer som er stemmeberettigede ved kirkevalget i Malvik.

– Det har ikke vært mange ungdommer her så langt i dag, men mulig at det kommer flere utpå ettermiddagen og kvelden, sier Randi Buhaug.

Stemmelokalene ved kirkevalget holder åpent til klokka 21.00 i kveld.