Unge og eldre merker kommuneøkonomien mest!

I morgen er endelig dagen kommet da du som innbygger og velger bestemmer hvem som skal styre i din kommune og ditt fylke. I en urolig verden er vi heldige som fritt kan velge politisk retning og hvem som skal styre.

Jeg og min familie flyttet til Malvik kommune for ti år siden og bygde vårt hjem her. Jeg er 50 år og har bakgrunn fra det private næringsliv. Jeg mener Malvik er en kommune med store muligheter og potensial for fremtiden med sin fantastiske beliggenhet. Det et flott sted å bo og vokse opp i.

Jeg har som tillitsvalgt i Malvik Høyre og politisk engasjert fulgt lokalpolitikken tett de siste årene og har skaffet meg innsikt og erfaring fra de politiske prosessene i lokaldemokratiet. Jeg står på Malvik Høyres liste for kommunevalget og ønsker slik å stille meg til disposisjon for å gjøre en jobb som folkevalgt for kommunens innbyggere.

I de siste to periodene har kommunens økonomi stadig blitt dårligere. Stadig mer lån er tatt opp og mer må til for å løse forestående oppgaver. Dette vil binde opp fremtidige inntekter i lang tid fremover. Det rød-grønne flertallet gikk fra egne valgløfter midt i perioden og innførte eiendomsskatt. Det er uvisst hvor mye de tenker å øke denne i kommende periode. Kommunens disposisjonsfond fra perioden vi borgerlige satt med styringen er også oppbrukt.

En kommunes økonomi er selve fundamentet i de tjenester kommunen skal yte til sine innbyggere. De tyngste oppgavene for kommunen omfatter først og fremst de yngste og eldste blant oss, og det er de som aller mest vil merke en dårlig økonomistyring.

Jeg stiller til valg med et ønske om å kunne bidra til en positiv utvikling av kommunen vår til beste for alle innbyggere. Jeg stemmer Høyre fordi jeg har tro på enkeltmennesket og lokalsamfunnet vårt.

 

Godt valg!

 

Halvard Dahle
Nestleder og 7. kandidat
Malvik Høyre