AP er lite ambisiøse

AP – LITE AMBISIØS I SIN POLITIKK MED TANKE PÅ Å FÅ NED ANTALLET PÅ UFRIVILLIG DELTID

Malvik AP vil i kommende periode jobbe med å få Malvik kommune til å legge til rette for at det minimum halveres antall ufrivillig deltidsansatte i kommunen.

Innenfor den utfordringen mange kommuner står ovenfor med tanke på å få avvikle ufrivillig deltid var dette målet noe av det som var det minst ambisiøse mål jeg har lest om fra et sosialistisk parti i dette landet.

Fokus Malvik går til valg på at kommunen hovedsakelig skal legge til rette for 100% stillinger og skal redusere bruk av ufrivillig deltid.

Randi Eikevik
1. kandidat Fokus Malvik