Mer penger til fylkesveiene i Malvik

Fredag varslet regjeringen 10 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveiene i Sør-Trøndelag på neste års statsbudsjett.

– Med 10 millioner ekstra til fylkesveiene i forhold til hva som ble bevilget for 2015, håper vi raskt å kunne få utbedret krysset ved Vikhammer samt få ekstra penger til gang- og sykkelveier i Malvik, sier fylkestingspolitiker Torhild Aarbergsbotten (H) i en kommentar til regjeringens bevilgning.

– Nå er det viktig for Malvik at kommunen sender en prioritert liste over de tiltak og prosjekter som raskt trenger ekstra midler i kommunen, sier hun.

Aarbergsbotten har kjørt alle de 3210 kilometerne med fylkesveier i Sør-Trøndelag.

Viktig at kommunen følger opp

Lill Harriet Sandaune (FrP) fra Malvik, sitter i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylke og er positiv til vedtaket fra regjeringen.

– Nå blir det ekstra viktig for kommunen å følge opp med lokale bevilgninger der det søkes om tilskudd til gang og sykkelveger, som for eksempel på Vikhammeråsen og Dalabakken, sier hun.

Fra 2014 til 2016 har regjeringen økt potten til veiopprusting fra 21 til 52 millioner kroner i Sør-Trøndelag.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for neste år lagt inn en økning på 1 mrd kroner til Norsk Transportplan (NTP)