Venstre kan bli tredje størst

Statistikk og meningsmålinger kan brukes til så mangt. Det er «valgundersøkelsen» til Malviknytt et godt eksempel på. Det er bare 100 personer som har fått svare. Noen kan ha svart flere ganger, og det er stort rom for manipulering. På grensen til det usaklige blir det å regne ut mandatprognose på bakgrunn av disse tallene. For eksempel er prognosen at Pensjonistpartiet ikke får inn noen, Fokus Malvik får inn tre, mens KrF får ett mandat uten å ha fått noen stemmer i «undersøkelsen». Både Arbeiderpartiet og Høyre får en prognose på flere medlemmer av kommunestyret enn det undersøkelsen gir grunnlag for.

Det mest interessante det går an å trekke ut av undersøkelsen er ikke kommentert. Det spennende er hvor stor økningen er fra de som sier de stemte et parti sist, til hvor mange som sier de stemmer på dette partiet nå. Det viser en endring for AP på – 8,9 prosent, Høyre – 7,9, Fremskrittspartiet – 1,9. Venstre har en økning på 2,7 prosent, MDG 3,7, Senterpartiet 0,8, SV en prosent. KrF har ikke fått noen stemmer. Mens Pensjonistpartiet og Fokus Malvik ikke stilte liste sist.

Legger vi endringer fra hvor mange som sa de stemte på et bestemt parti sist, til hva de stemmer nå får vi tall som i alle fall gir en visst mening. Det viser at Arbeiderpartiet får 32,9, Høyre 19,8, Venstre 9,1, Fremskrittspartiet 7,6, Senterpartiet 6,1, SV 6,1, MDG 5,9, Fokus Malvik 5,6, Pensjonistpartiet 1,8 og KrF – rett og slett null. Vi forstår lett at dette blir litt tullete, spesielt når det baller seg til med mandatfordelingen.

Ikke overraskende tror velgerne at deres egen kandidat blir ordfører.

Med alle mulige forbehold om egne regnefeil i farten, og mulighetene for manipulering, kan det kanskje trekkes noen konklusjoner ut av dette: Det grønne sentrum styrkes, de store partiene svekkes og det blir et spennende valg der hver stemme teller.

Torgeir Anda

Ordførerkandidat Venstre.