SV, KRF og FRP ut av kommunestyret?

Malviknytt.no gjennomførte fra lørdag 5.september til mandag 7.september en uhøytidelig spørreundersøkelse hvor vi stilte leserne 4 spørsmål om valget.

Hvilket parti stemte du ved forrige kommunevalg?

Skal du stemme ved årets kommunevalg?

Hvilket parti vil du stemme på i år?

Hvem tror du blir ordfører etter valget?

Når det maksimale antall svar på 100 ble oppnådd ble undersøkelsen stengt. Svarene bak tallene er like interessante som selve tallene. Riktignok er undersøkelsen basert på svært få tilbakemeldinger (100 stk). Disse er generert via Malviknytt.no som har delt invitasjonen til å delta i undersøkelsen på Facebook.

Disse 100 besvarelsene kan godt være flere fra samme person da kun IP-adresser ble kontrollert og da er det mulig for en og samme person og gi svar via flere enheter. Det er viktige faktorer å ha med seg når tallene skal studeres.

Besvarelsene representerer omtrent 1,08 % av de stemmeberettigede i Malvik (2011)

Her er resultatene:

Hvilket parti stemte du ved forrige kommunevalg?

Arbeiderpartiet 41,8 % (44,2 Valg 2011)

Høyre 27,6 % (24,6)

Senterpartiet 10,5 % (5,3)

Venstre 4,8 % (6,4)

Fremskrittspartiet 3,8 % (9,5)

Miljøpartiet De Grønne 0,95 % (2,2)

Sosialistisk Venstreparti 0,95 % (5,1)

 

Prosenten er regnet ut fra de som har svart hva de stemte på ved forrige kommunevalg.

Ingen oppga at de stemte på Kristelig Folkeparti, som ved valget i 2011 fikk 2,7 % av stemmene.

Fokus Malvik og Pensjonistpartiet stilte ikke liste i 2011.

Hvilket parti vil du stemme på i år?

Arbeiderpartiet 32,9 %

Høyre 19,7 %

Senterpartiet 11,3 %

Venstre 7,5 %

Fokus Malvik 5,6 %

Miljøpartiet De Grønne 4,7 %

Fremskrittspartiet 1,9 %

Sosialistisk Venstreparti 1,9 %

Pensjonistpartiet 1,8 %

Her svarte sju prosent at de var usikre, eller at de ikke skulle stemme i år.

Skulle disse tallene bli resultatet etter valget på mandag er tendensen at AP mister 11,9 % av stemmene i forhold til valget for fire år siden. For Høyre er nedgangen på 4,9 %.

For FrP betyr tallene en nedgang på 7,6 %, SV går ned 3,2 %, KrF har ikke fått stemmer i Malviknytt.no sin undersøkelse.

For disse tre partiene betyr dette i praksis at de kan være på tur ut av kommunestyret i Malvik. Det er ikke tatt hensyn til slengere og personstemmer som kan påvirke mandatfordelingen noe.

Nye «koster» inn

Senterpartiet øker sin oppslutning og ender opp med 11,3 % mot 5,3 % ved sist valg. Venstre har en liten oppgang på 1,1 % i forhold til valget i 2011.

Miljøpartiet De Grønne har nesten doblet sin oppslutning fra 2,2 til 4,7 %.

Stor spenning er knyttet til hvorvidt de to nye listene kommer inn i kommunestyret og hvilken posisjon de eventuelt får.

Fokus Malvik oppnår 5,6 % oppslutning, noe som er omtrent det samme som SV og SP hadde ved siste kommunevalg, da fikk de inn 2 representanter hver.

Pensjonistpartiet oppnår 1,9 % på undersøkelsen, skulle det resultatet stå seg, kvalifiserer det neppe til en plass i kommunestyret.

Basert på ovenstående tall har vi lagd denne oversikten over mandatfordelingen i kommunestyret.

Det er ikke tatt hensyn til slengere og personstemmer i denne framstillinga.
Det er ikke tatt hensyn til slengere og personstemmer i denne framstillinga.

Hvem tror du blir ordfører etter valget?

På spørsmålet om hvem som blir ordfører etter valget, hersker det stor usikkerhet hos de som har svart på vår undersøkelse. Omtrent 6,5 % hadde ikke noe svar, eller var usikker.

Av de som svarte så trodde 33.9 % Ingrid J. Aune (AP) som ordfører. 19,6 % tror det blir Eva Lundemo, mens Ole Herman Sveian scorer hos 11,2 % av leserne.

8,4 % tror at Torgeir Anda blir den nye ordføreren i Malvik, mens 4,7 % heier på Randi Eikevik.

Lill Harriet Sandaune (FrP), Per Walseth (PP) og Knut Svisdal (MDG) fikk alle under 1 %.