Getek sørger for overvåkningen av «Mannen»

Det ustabile fjellpartiet ”Vesle-Mannen” i Møre og Romsdal har begynt å bevege seg igjen og farenivået ble mandag denne uken hevet til nest høyeste nivå ”høyt/oransje”.

Det er basert på målinger geologene hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sitt kontrollsenter i Stranda kommune.

Utstyret som er plassert i fjellpartiet ”Mannen” drives av strømforsyninger som er levert av firmaet Getek på Sveberg. Det samme gjelder for fjellpartiet Åkerneset i Møre og Romsdal som er aktuelt nå i forbindelse med filmen ”Bølgen” som går på kino.

Stabil strøm

Getek er eksperter på leveranse av strøm til anlegg som er utenfor rekkevidde av det ordinære strømnettet.

– Vi har en åtte, ni, anlegg i Møre og Romsdal som leverer strøm til ulike målinger av rasfarlige fjellpartier. For det er vel ingen tvil om at det kommer til å rase, det er bare spørsmål om når det skjer. Og det er vel derfor geologene følger med på bevegelsene hele tiden, forteller Morten Gaustad i Getek.

– Våre anlegg er en blanding av solcelledrevet og dieselaggregat, dette for å holde en jevn produksjon av strøm som lader batteriene som igjen driver måleutstyret. I den norske fjellheimen kan det av og til være temmelig værhardt og lange perioder uten sol, derfor må vi ha dieselaggregat i tillegg, forteller han.

Fra lokalene på Sveberg overvåker de strømproduksjonen i disse anleggene for å følge med at alt fungerer som det skal.

– I disse dager har vi service og vedlikehold på noen av strømsentralene i Mannen og på Åkerneset så våre folk er ute i felten rett som det er.

Morten Gaustad i Getek ved en mobil strømforskyning som er produsert på Sveberg.
Morten Gaustad i Getek ved en mobil strømforskyning som er produsert på Sveberg.

Svalbard, Uganda og Bouvetøya  

Getek har levert anlegg og utstyr over det meste av landet, gjerne på ugjestmilde steder. På mange av turistforeningens hytter har de levert automatisk brannvarslingsanlegg og i Uganda har de bygd en solcelledrevet kraftstasjon.

På den ugjestmilde Bouvetøya i Sør-Atlanteren er en forskningsstasjon drevet av strømanlegg produsert og levert fra Getek på Sveberg.

– Det samme gjelder sendere og utstyr til flyplassen på Svalbard, grenseposter langs grensen til Russland og ved forskjellige fyr langs Norskekysten, forteller Morten Gaustad.