Sparekniven kvesses for de nye Helsetunene

Denne uken er det offisiell åpning av de to nye Hommelvik og Vikhammer Helsetun. Samtidig henger et innsparingskrav på ca seks millioner kroner over Helse- og velferdområdet i Malvik kommune.

https://vimeo.com/138592340

Matz Ulstad (AP) er ikke bekymret for økonomien som han mener er under kontroll, men krever streng budsjettdisiplin innenfor kommunens Helse- og velferdstilbud.

Byggingen av Hommelvik Helsetun og Bruket Kulturhus ble 48 millioner rimeligere enn budsjettert.

I sommer kom nyhetene om at en avdeling med ca 15 sengeplasser ennå ikke var åpnet på grunn av mangel på ansatte. De ansatte i hjemmesykepleien er denne uka innkalt til ett møte med formål å finne måter og muligheter for ytterligere innsparing.