Mange kan ikke reglene for kjøring med bil og henger.

Ved Malvik Trafikkskole får de stadig henvendelser fra bilførere som har kjørt med tilhenger og fått forenklet forelegg på 6000,- kr på grunn av manglende førerkort.

– Bestemmelsene sier at man med klasse B kan kjøre bil og henger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg til sammen, sier daglig leder ved Malvik trafikkskole Asbjørn Eriksen.

– Og det spiller ingen rolle om hengeren er tom, for det går på tillatt totalvekt. Bilføreren må se på vognkort i både bil og henger, forteller han.

Sju timers kurs

For å unngå forelegg til flere tusen kroner kan man ta et kurs. Da kan man kjøre bil og henger med samlet totalvekt på 4250 kg.

– Opplæringen for kjøring med tilhenger består av to timer lastesikringskurs, to veiledningstimer og tre timer landeveiskjøring. Dette er standard hos alle trafikkskoler, forteller Eriksen.

– Bilføreren kan ta kun denne opplæringen uten førerprøve, og får da kode -96- i førerkortet. Det betyr at tillatt totalvekt på bil og henger kan være på til sammen 4250 kg.

– Man slipper lastesikringskurs hvis man har dette fra før, for eksempel til traktor (KL T), eventuelt førerkort for liten lastebil (C1).

– Har man klasse BE i førerkortet kan en kjøre tilhenger inntil 3500 kg. Med klasse BE slipper man også lastesikringkurs hvis man har C1 i førerkortet fra før, forteller Asbjørn Eriksen.