Nå rives båthallen

Flere hundrede tonn kreosotholdig masse må fjernes fra Nygården i Hommelvik. For å få til dette må verkstedbygget til Malvik Båtforening rives. Denne uken startet rivingsarbeidet.

Båtforeningen har fått hallen gratis av Malvik kommune og de rev og transporterte den vekk fra området ved Hommelvik skole.

NSB hadde impregneringsverk på Nygården i tiden 1925-1975. Jernbaneverket er nå pålagt å fjerne rester av kreosot som forurenser grunnen i området.