Forhåndsstemming på butikker og rådhuset

Fra og med torsdag og flere dager utover i neste uke er det muligheter for å forhåndstemme på flere steder i kommunen.

Husk og ta med deg legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgitt stemme. Ta helst med tilsendte valgkort, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Stem på kveldstid

Hverdager i perioden 10. august – 11.september kan du stemme på Rådhuset i Hommelvik i tidsrommet klokken 08.00 – 15.00.
I tillegg er det utvidet åpningstid i dag torsdag 3.september fra kl. 15.00 – 18.00, lørdag 5.september fra kl. 10.00 til kl14.00, og neste torsdag 10.september fra kl15.00 – 18.00.

I dag kan du også gi din forhåndsstemme på Vikhammer senter fra kl. 10.00 til kl 20.00, og på torsdag 10.september fra kl. 10.00 – 20.00.

På Malvik senter er det anledning til og forhåndsstemme lørdag 5.september fra kl 10.00 til kl 18.00 og på fredag 11.september fra kl. 10.00til kl 20.00.
Info om forhåndsstemming

Stemmeseddelen skal stemples av valgmedarbeider

For stemmer som avgis i egen kommune skal det ikke benyttes stemmeseddelkonvolutt – stemmeseddelen legges direkte i valgurna etter at stemmegivning er registrert og stemmeseddelen er stemplet

For stemmer som avgis til annen kommune skal det benyttes stemmeseddelkonvolutt, deretter skal valgkort og stemmeseddelkonvolutt legges i omslagskonvolutt for å sendes til riktig kommune

Forhåndsstemming når du oppholder deg i en annen kommune enn der du er bosatt:
I forhåndstemmeperioden til og med 11.september kan du stemme i alle norske kommuner. Du oppsøker et forhåndsstemmemottak i den kommunen du oppholder deg i og avgir stemme på vanlig måte. Din stemme blir da sendt i posten til den kommunen der du er manntallsført.

Stemme hjemme?
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på aktuelle stemmesteder, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndstemme der de oppholder seg.
Søknaden må være Malvik valgstyre i hende innen kl. 15.00 tirsdag 8. september.
Søknaden sendes:

Valgstyret i Malvik kommune,

Postboks 140,

7551 Hommelvik.
Det må fremgå av søknaden om velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til og forhåndsstemme et annet sted.
Navn, adresse og telefonnummer må oppgis slik at vi kan komme i kontakt med velgeren.
Dersom du ikke har anledning til å sende søknaden skriftlig kan du kontakte Valgstyret på telefon 73 97 20 00.
Hjemmestemmingen vil bli gjennomført torsdag 10. september.

Dette skriver Malvik kommune på sine hjemmesider om kommune og fylkestingsvalget.

Les om VALGET i Malvik her