Vi betaler grusen

Dette kunne fungerende ordfører Knut Sjøvold fortelle kommunestyret i Malvik mandag kveld.

Grusen det er snakk om, var til Karlslyst Musikkteater og forestillingen Carl Halck, som en del av en samarbeidsavtale kommunen hadde med musikkteateret.

Det var under referatsaker og behandling av protokollen fra siste møte i kontrollutvalget at Sjøvold kunne fortelle dette.

I protokollen var det referert til at rådmannen hadde fått i oppdrag å orientere om alle utbetalinger som var gjort fra virksomhet kultur, etter at frivillige lag og foreninger hadde blitt avskåret fra muligheten om å søke driftsstøtte på grunn av nedskjæringer.

Rådmannen må orientere om kulturtilskudd