Kommunen garanterer for lån

Kommunestyret i Malvik fattet mandag to enstemmige vedtak om å garantere for to lån. Et til Malvik båtforening som skal bygge bølgedempere og ett til kunstgressbane ved Muruvik Nærmiljøanlegg.

Til sammen er det garantier for 2.950.000,-

Kunstgressbane

For kunstgressbanen ved Muruvik nærmiljøanlegg stiller Malvik kommune kommunal garanti på kr. 950.000 i fem år i form av simpel kausjon. Garantien omfatter kun i hovedstolen og nedtrappes i takt med forutsatt nedbetaling av lånet. Det er en forutsetning for garantien at lånet skal nedbetales innen 31.12.20.

Kommunens garantiansvar opphører i sin helhet seks måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt. Vedtaket oversendes Fylkesmannen for godkjenning før det trer i kraft.

Bølgedemper

Malvik båtforening har fått kommunal garanti på kr 2.000.000,- i ti år i form av simpel kausjon. Her omfatter garantien kun hovedstolen og nedtrappes i takt med forutsatt nedbetaling av lånet.

Lånet skal være nedbetalt innen 31.12.2025. Dette vedtaket oversendes også Fylkesmannen for godkjenning før det trer i kraft.