Tjue saker i kveldens kommunestyremøte

Kveldens møte i kommunestyret starter kl 18.00 med kulturinnslag før det blir en orientering fra Innherred Renovasjon.

Saklista for øvrig inneholder ni referatsaker og sju saker til behandling.

Første referatsak er en Henstilling til rådmannen fra Brukerutvalget i Malvik om at personer med nedsatt funksjonsevne blir spesielt ivaretatt som et eget punkt i den fremtidige avtalen om avfallshåndtering.

Deretter følger referat fra møte i kontrollutvalget 17.08.15. Må orientere om tilskudd

Øvrige referatsaker:

 • Bistand med informasjons- og dialogmøter fremtidens 110-tjeneste.
 • Homla Miljøenergi AS – Generalforsamling – Protokoll fra møte 03.06.15.
 • Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Trondheim Havn IKS 16.06.15.
 • Protokoll fra møte i Regionrådet i Værnesregionen 17.06.15.
 • Referat fra risikodag med Trøndelag Brann og Redningstjeneste i Malvik kommune 24.10.14.
 • Oppfølging av vedtak etter behandling av revisjonsrapport i kontrollutvalget.
 • Årsrapport fra Eldrerådet i Malvik kommune.

Sju saker til behandling

Kommunestyrets 31 medlemmer skal behandle sju saker som står på sakskartet til kveldens møte.

 • 2.gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør.
 • Avvikling av Vikhammer Vestre og Motrøtunet borettslag.
 • Avvikling av Malvik Næringsutvikling, orientering fra rådmannen.
 • Organisering Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til Interkommunalt Selskap (IKS).
 • Kommunens representant i operative eierorganer.
 • Søknad om kommunal garanti for kunstgressbane ved Muruvik nærmiljøanlegg.
 • Søknad om kommunal garanti for bølgedemper Malvik båtforening.
 • Interpellasjon – Forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.
 • Interpellasjon – Nei til bruk av midlertidig ansatte.
 • Interpellasjon – Vedrørende eiendomsskatt.

Sakspapirer til kommunestyret finner du her.

Følg kommunestyret i livesending her