Ikke alkoholsalg på valgdagen i Malvik

Selv om alkoholloven ble endret ved nyttår og gir adgang til å selge alkohol på valgdagen blir ikke dette tillatt i Malvik.

Dette fordi dagens bevillinger ikke tillater salg på valgdagen og dager før helligdager i påske, pinse, jul og nyttår.

Vinmonopolet og Trondos fikk nei

I et brev fra Malvik kommune til bl.a Trondos og Vinmonolpolet heter det:

”I Malvik kommune vil den gjeldende forskriften om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk med videre bli revidert i forbindelse med fornying av nåværende salgs- og skjenkebevillinger (innen 30.6.16).  Det vil si at det ikke vil gis åpning for å selge alkoholholdig drikk på valgdagen 14.9.15.”

Bakgrunnen for dette vedtaket er en presisering gjort av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter en redegjørelse fra Helse og Sosialdepartementet.

– Alkoholloven gir åpning for å innskrenke salgstidene «til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager». Med bakgrunn i at vi ikke umiddelbart anser «valgdag» å falle inn under «ukedager», fant vi grunnlag for å rette en henvendelse til departementet vedrørende spørsmålet.

– Departementet skriver at bevillingshaverene har adgang til å selge alkohol på valgdagen høsten 2015 og fremover dersom kommunen ikke eksplisitt bestemmer noe annet. Det fremgår også at kommunen har adgang til selv å vedta at slikt salg ikke skal være tillatt i den enkelte kommune på valgdag, heter det i presiseringen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.