Stabil arbeidsledighet i Malvik

Ved utgangen av august er det registrert 223 arbeidsledige i Malvik. Dette opplyser NAV i en pressemelding i dag. Det er en økning på 15 personer i forhold til tallene fra august 2014.

Disse utgjør 3,1 % av arbeidsstyrken og av de 223 personene er det 101 kvinner og 122 menn.

Blant ungdom under 24 år er ledigheten stabil. – Det er gledelig at vi ikke ser økning i ungdomsledigheten. Det er en av gruppene NAV jobber spesielt aktivt med. Vi vet at ungdommene kan få lange løp i NAV-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Ledigheten øker mest blant voksne menn, mens den synker blant kvinner. Noe av årsaken til dette er den økende ledigheten innenfor ingeniør- og ikt-fag, industriarbeid samt bygg og anlegg, yrkesgrupper med en høy andel menn.