Enige om målene, ikke om veien

Ved Fylkestingsvalget den 14.september er det to listetopper fra Malvik som kjemper om flest mulig velgere til sine parti og dermed flest kandidater inn på Fylkestinget til høsten.

Lill Harriet Sandaunde (FrP) og Rakel S. Trondal (SV), begge med lang fartstid i lokalpolitikken i Malvik. Lill Harriet sitter også i denne perioden som medlem av Fylkestinget og møter av og til som vara på Stortinget. Nå er de midt oppi en hektisk valgkamp for sine parti, både i fylket og kommunen.

Offentlig eller privat

Det er mye som skiller de to partiene fra hverandre når det kommer til ideologi.

– Vi sier helt klart nei til privatisering av den videregående skolen, sier Rakel. Vi mener nærskoleprinsippet er viktig. Fjerner vi dette vil vi fort få A og B skoler hvor bare de med beste karakterer har fortrinnsrett, ikke nærheten til skolen.

– Fremskrittspartiet har programfestet at vi vil ha fritt skolevalg. Jeg tror det vil være en motivasjonsfaktor for elevene å søke seg til skoler som har det tilbudet den enkelte ønsker, sier Lill Harriet. Konkurranse vil gi et bedre skoletilbud for alle.

Kommunereform

Selv om Lill Harriet og Rakel er midt oppe i en hektisk Fylkesvalgkamp har de ikke glemt Malvik hvor et av de hete temaene er kommunereform.

– SV har programfestet at Malvik skal bestå som egen kommune. Vi ønsker en folkeavstemning selv om det ikke er tillat at den skal være bindende, vil den være det for meg når jeg skal stemme i kommunestyret, sier Rakel S. Trondal.

– Kommunereformen har som mål at det skal være best mulige tjenester til innbyggerne i Malvik. Vi i FrP er opptatt av at innbyggerne skal bli ivaretatt, og et samarbeid over kommunegrensene vil gi et større og bedre fagmiljø innenfor ulike felt. Vi er også tilhenger av en folkeavstemning som jeg selvsagt vil forholde meg til når min stemme skal avgis i kommunestyret, sier Lill Harriet Sandaune.