Geir Heljesen leder debatten på Bruket

Den kjente NRK-profilen Geir Heljesen leder torsdag kveld en lokal paneldebatt i Bruket kulturhus. Det er Utdanningsforbundet i Malvik som arrangerer debatten og alle de ti lokale valglistene stiller med deltakere i panelet.

De lokale politikerne som skal i ilden under den kjente programlederens ledelse er: Ingrid Aune (Ap), Arve Hepsø (Krf), Rakel Trondal (SV), Randi Eikevik (Malvik fokus), Per Walseth (Pensjonistpartiet), Lill Harriet Sandaune (Frp), Ole Herman Sveian (Sp), Vigdis Martinsen (H), Kerstin Leistad (V), Knut Svisdahl (MDG)

Økonomien utfordrer kvaliteten

– Utdanningsforbundet Malvik vil med dette sette søkelyset på kvaliteten i barnehager og skoler i kommunevalget. Barnehagen er en del av utdanningsløpet, og da må det være nok barnehagelærere til å drive det pedagogiske arbeidet, sier Nina H. Venås.

– Vi arbeider for at minst halvparten av personalet skal være barnehagelærere. I skolene vet vi at lærertettheten betyr mye for barnas læring og utvikling. Nok voksne gir trygghet og forebygger mobbing. Trang kommuneøkonomi utfordrer kvaliteten i både barnehager og skoler, sier hun.

Det haster med løsninger

– Barnehager sparer blant annet ved å ha stengt i fem uker i året, og det er lite penger til å sette inn vikarer ved fravær. I skolen er det mange elever pr lærer. I Malvik vokser befolkningen, og de er behov for investeringer i nye barnehager og skoler. Bygningsmassen er ikke tilfredsstillende ved de to ungdomsskolene. Noe må gjøres raskt!

– Partiene har ulike forslag til å løse utfordringene i kommunen. I paneldebatten vil derfor velgerne få høre hva partiene vil gjøre for kvaliteten i barnehager og skoler, hvilke investeringer de vil gå inn for og økonomiske løsninger.

– Det er også kommet signaler om at det er misnøye i Ytre Malvik i forhold til at Hommelvik oppleves som alltid å komme «først til mølla».

Debatten er torsdag 27.august kl 18.00, på Bruket Kulturhus, det er gratis inngang. ”Kvitter fra Knotten” står for de kulturelle innslagene.